Fanpaya-SAPA&OSPM
 

(فن پایا)

شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

.
.
.
 
 

(پارا)

اطلاعیه: سایت (سایت قدیمی) بزودی از دسترس خارج می گردد. لطفا به سایت جدید شرکت مراجعه فرمایید.

.
.
.
.
-
مرکز پایش متصل به دستگاه های پایش ایستگاهی آلاینده های هوای محیط در ایران -
 
 
 
 
 
Date and Time (y/m/d   hr:min)
Station Name
AQI
Status
Responsible Pollutant
1398/12/11     :0 AM
مرکزی - دانشگاه اراک
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
مرکزی - شهرک صنعتی فراهان
30.0
پاک
NO2
1398/12/11     :0 AM
مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی اراک
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
مرکزی - پردیس شهید باهنر اراک
56.4
قابل قبول
PM2.5
1398/12/11     :0 AM
مرکزی - کزاز شازند
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
مرکزی - محیط زیست ساوه
51.8
قابل قبول
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
مرکزی - شهر صنعتی کاوه
35.0
پاک
NO2
1403/2/4     11:51 AM
فارس - زرقان
46.9
پاک
PM10
1398/12/11     :0 AM
فارس - اداره کل محیط زیست استان فارس
0.0
پاک
PM10
1398/12/11     :0 AM
فارس - شهرستان مهر
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:51 AM
سمنان - سمنان
46.0
پاک
NO2
1403/2/4     11:54 AM
سمنان - شرکت فروسیلیس سمنان
184.4
ناسالم
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
سمنان - سازمان مدیریت پسماند شهرداری شاهرود
45.0
پاک
NO2
1398/12/11     :0 AM
کرمان - میدان مشتاق 2
0.0
پاک
PM10
1398/12/11     :0 AM
کرمان - پایش گازها و ذرات هوانیروز
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
اصفهان - کاشان ، 15 خرداد
105.9
ناسالم برای گروه های حساس
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
MSCECO3 - اصفهان
56.4
قابل قبول
PM2.5
1403/2/4     8:24 AM
MSCECO2 - اصفهان
110.8
ناسالم برای گروه های حساس
PM2.5
1398/12/11     :0 AM
MSCECO1 - اصفهان
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
قزوین - اداره محیط زیست تاکستان
23.3
پاک
O3
1403/2/4     11:54 AM
گیلان - کیاشهر
27.0
پاک
NO2
1398/12/11     :0 AM
00129
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
قم - دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده بهداشت
40.0
پاک
NO2
1403/2/4     11:30 AM
آذربایجان غربی - پلدشت
26.9
پاک
PM10
1398/12/11     :0 AM
آذربایجان غربی - ماکو
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
00133
83.7
قابل قبول
PM10
1403/2/4     11:54 AM
00134
99.0
قابل قبول
NO2
1398/12/11     :0 AM
قزوین - محیط زیست بوئین زهرا - ذرات
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
قزوین - اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آبیک - ذرات
153.7
ناسالم
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
قزوین - محمدیه - ذرات
11.3
پاک
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
قزوین - مدیریت بحران استان قزوین - ذرات
13.7
پاک
PM10
1403/2/4     11:57 AM
قم - ایستگاه جمکران - ذرات
22.7
پاک
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
قم - ایستگاه جاده کوه سفید قم - ذرات
26.7
پاک
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
قم - ایستگاه شهر قنوات - ذرات
21.1
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
همدان - محیط زیست تویسرکان - ذرات
242.6
بسیار ناسالم
PM10
1403/2/4     11:57 AM
همدان - محیط زیست رزن 2 - ذرات
3.7
پاک
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
همدان - محیط زیست فامنین - ذرات
1.0
پاک
PM10
1398/12/11     :0 AM
همدان - محیط زیست بهار - ذرات
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
اصفهان - اداره محیط زیست کاشان - ذرات
70.3
قابل قبول
PM2.5
1398/12/11     :0 AM
کرمان - کوهبنان - ذرات
0.0
پاک
PM10
1403/2/3     2:15 PM
کرمان - پایش ذرات شهداد - ذرات
32.0
پاک
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
خوزستان - اداره کل حفاظت محیط زیست - ذرات
40.0
پاک
PM2.5
1403/2/4     11:57 AM
تهران - ایستگاه امام خمینی - ذرات
78.2
قابل قبول
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
تهران - اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران - ذرات
3.7
پاک
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
تهران - مرکز پردازش پسماند سرخه حصار - ذرات
97.6
قابل قبول
PM2.5
1403/2/2     2:33 PM
00112-PYSHCO-02
52.5
قابل قبول
PM10
1398/12/11     :0 AM
113
0.0
پاک
PM10
1398/12/11     :0 AM
00114-PYSHCO-01
0.0
پاک
PM10
1398/12/11     :0 AM
البرز - ایستگاه فرمانداری نظرآباد - ذرات
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:57 AM
البرز - ایستگاه اشتهارد - ذرات
49.3
پاک
PM2.5
1403/2/4     11:57 AM
خراسان شمالی - اداره محیط زیست شهرستان شیروان - ذرات
57.1
قابل قبول
PM10
1403/2/4     11:57 AM
خراسان شمالی - اداره محیط زیست شهرستان اسفراین - ذرات
7.7
پاک
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
چهار محال و بختیاری - شهرستان لردگان - ذرات
45.7
پاک
PM2.5
1398/12/11     :0 AM
آذربایجان غربی - اشنویه - ذرات
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:57 AM
آذربایجان غربی - پیرانشهر - ذرات
60.3
قابل قبول
PM2.5
1403/2/4     11:57 AM
آذربایجان غربی - کابی آلیاژ - ذرات
30.6
پاک
PM10
1398/12/11     :0 AM
آذربایجان غربی - اداره حفاظت محیط زیست شهرستان مهاباد - ذرات
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
کهگیلویه و بویر احمد - اداره محیط زیست گچساران - ذرات
66.5
قابل قبول
PM2.5
1398/12/11     :0 AM
کهگیلویه و بویر احمد - محیط زیست لیکک - ذرات
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:57 AM
اردبیل - اداره کل حفاظت محیط زیست - ذرات
26.4
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
خراسان رضوی - اداره کل حفاظت محیط زیست - ایستگاه سنجش کیفیت هوا نیشابور - ذرات
50.6
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
خراسان رضوی - اداره کل حفاظت محیط زیست - ایستگاه سنجش کیفیت هوا سنگان/خواف - ذرات
52.0
قابل قبول
PM10
1403/2/4     11:54 AM
خراسان رضوی - اداره کل حفاظت محیط زیست - ایستگاه سنجش کیفیت هوا سرخس - ذرات
80.2
قابل قبول
PM10
1403/2/4     11:54 AM
مازندران - محیط زیست شهرستان چالوس - ذرات
7.7
پاک
PM2.5
1403/2/4     10:36 AM
مازندران - محیط زیست شهرستان آمل - ذرات
3.7
پاک
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
مازندران - محیط زیست شهرستان نکاء - ذرات
54.0
قابل قبول
PM2.5
1403/2/4     11:54 AM
ایلام - مهران - میدان نفتی آذر - ذرات
36.9
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
ایلام - مهران - اداره محیط زیست - ذرات
33.8
پاک
PM10
1403/2/4     11:54 AM
146
51.0
قابل قبول
PM2.5
1398/12/11     :0 AM
147
0.0
پاک
PM10
1398/12/11     :0 AM
148
0.0
پاک
PM10
1398/12/11     :0 AM
149
0.0
پاک
PM10
1398/12/11     :0 AM
150
0.0
پاک
PM10
1403/2/4     11:48 AM
151
69.5
قابل قبول
PM2.5
1403/2/4     11:45 AM
152
63.3
قابل قبول
PM2.5
1398/12/11     :0 AM
153
0.0
پاک
PM10