Fanpaya-SAPA&OSPM
 

(فن پایا)

شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

.
-
مرکز پایش متصل به دستگاه های پایش ایستگاهی آلاینده های هوای محیط در ایران -
 
 
 
 
 
 
Date and Time (y/m/d   hr:min)
Station Name
AQI
Status
Responsible Pollutant
1402/1/12     9:03 PM
مرکزی - دانشگاه اراک
126.3
ناسالم برای گروه های حساس
PM2.5
1402/1/12     9:03 PM
مرکزی - شهرک صنعتی فراهان
36.7
پاک
PM2.5
1402/1/12     9:03 PM
مرکزی - دانشگاه علوم پزشکی اراک
103.9
ناسالم برای گروه های حساس
PM2.5
1402/1/12     9:03 PM
مرکزی - پردیس شهید باهنر اراک
43.3
پاک
PM2.5
1402/1/12     9:03 PM
مرکزی - کزاز شازند
109.2
ناسالم برای گروه های حساس
PM2.5
1401/6/4     3:39 AM
مرکزی - محیط زیست ساوه
37.0
پاک
PM2.5
1402/1/12     9:03 PM
مرکزی - شهر صنعتی کاوه
48.0
پاک
NO2
1402/1/12     9:03 PM
فارس - زرقان
25.0
پاک
O3
1402/1/6     2:36 PM
فارس - اداره کل محیط زیست استان فارس
68.2
قابل قبول
PM2.5
1401/12/24     9:06 PM
فارس - شهرستان مهر
155.0
ناسالم
PM2.5
1402/1/12     9:00 PM
سمنان - سمنان
56.4
قابل قبول
PM2.5
1402/1/12     9:00 PM
سمنان - شرکت فروسیلیس سمنان
53.0
قابل قبول
NO2
1401/12/23     1:57 PM
سمنان - سازمان مدیریت پسماند شهرداری شاهرود
24.2
پاک
O3
1402/1/12     9:00 PM
کرمان - میدان مشتاق 2
58.1
قابل قبول
PM10
1402/1/12     9:00 PM
کرمان - پایش گازها و ذرات هوانیروز
45.0
پاک
O3
1402/1/9     8:36 AM
اصفهان - کاشان ، 15 خرداد
22.0
پاک
PM2.5
1402/1/10     5:03 AM
MSCECO3 - اصفهان
46.7
پاک
PM2.5
1402/1/12     9:03 PM
MSCECO2 - اصفهان
53.9
قابل قبول
NO2
1402/1/12     9:03 PM
MSCECO1 - اصفهان
43.0
پاک
NO2
1401/12/4     3:30 PM
قزوین - اداره محیط زیست تاکستان
33.3
پاک
O3
1402/1/12     8:48 PM
گیلان - کیاشهر
188.3
ناسالم
PM2.5
1401/12/24     3:36 PM
00129
0.0
پاک
PM10
1402/1/12     9:00 PM
قم - دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشکده بهداشت
76.5
قابل قبول
NO2
1401/12/24     1:24 PM
00131
153.9
ناسالم
PM2.5
1402/1/12     9:06 PM
00132
33.3
پاک
O3
1401/12/6     10:27 AM
00133
0.0
پاک
PM10
1402/1/12     9:03 PM
قزوین - محیط زیست بوئین زهرا - ذرات
27.7
پاک
PM2.5
1402/1/12     9:03 PM
همدان - محیط زیست تویسرکان - ذرات
51.7
پاک
PM2.5
1401/12/29     5:57 AM
اصفهان - اداره محیط زیست کاشان - ذرات
21.0
پاک
PM2.5
1401/12/4     10:33 AM
کرمان - کوهبنان - ذرات
51.7
پاک
PM2.5
1401/12/24     6:27 PM
کرمان - پایش ذرات شهداد - ذرات
91.3
قابل قبول
PM2.5
1401/12/19     6:27 PM
112
0.0
پاک
PM10
1402/1/12     9:03 PM
تهران - ایستگاه امام خمینی - ذرات
12.0
پاک
PM2.5
1402/1/12     9:03 PM
خوزستان - اداره کل حفاظت محیط زیست - ذرات
299.8
بسیار ناسالم
PM2.5
1401/10/11     11:51 AM
113
36.7
پاک
PM2.5
1401/12/3     4:15 PM
00114-PYSHCO
33.3
پاک
PM2.5
1401/12/10     8:54 PM
115
152.8
ناسالم
PM2.5
1401/12/16     11:27 AM
116
0.9
پاک
PM10
1402/1/12     9:03 PM
117
0.9
پاک
PM10
1401/12/23     11:54 AM
118
78.2
قابل قبول
PM2.5
1401/12/24     2:51 PM
119
61.9
قابل قبول
PM2.5
1401/12/24     3:12 PM
120
72.8
قابل قبول
PM2.5
1401/12/28     1:03 PM
121
107.5
ناسالم برای گروه های حساس
PM2.5
1398/12/11     :0 AM
122
0.0
پاک
PM10
1401/12/28     10:42 AM
123
110.8
ناسالم برای گروه های حساس
PM2.5
1398/12/11     :0 AM
124
0.0
پاک
PM10
1398/12/11     :0 AM
125
0.0
پاک
PM10