Fanpaya-ESPS
 

(فن پایا)

شرکت فناوری های پایش آلودگی هوا و آب و سامانه های انرژی

.
- (ESPS)
مرکز پایش متصل به دستگاه های نمونه برداری ذرات معلق هوای محیط در ایران -